Ąubo Trefný

ocenění:

1991 Evropský fejeton, prémie. Významné rokovanie