Iva Kratochvilová

ocenění:

2003 Evropský fejeton, prémie. Duševní vlastnictví a fenomén výletu