Ludmila Dušková, 1932-

ocenění:

1997 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Mandelštamová, N. Dvě knihy vzpomínek. Atlantis, 1996

účast v porotě: