Soňa Čechová, 1930-2007

ocenění:

účast v porotě: