Alex Koenigsmark, 1944-2013

ocenění:

2004 Evropský fejeton, 1. místo. Dveře a přednosti
2008 Cena Bohumila Polana, próza, čestné uznání. Siromacha. MF, 2007
2013 Cena Boženy Němcové

účast v porotě: