Zdeněk Janík, 1923-

ocenění:

1996 Literární Varnsdorf, poezie, čestné uznání.
1999 Evropský fejeton, prémie. Pes po ráně