Richard Sobotka, 1935-

ocenění:

1998 Literární Varnsdorf, próza, 3. místo.
1999 Evropský fejeton, prémie. Kulatá slova
2005 Cena Egona Erwina KischeHurá na medvěda! Tilia, 2005
2006 Literární Vysočina, próza, čestné uznání.

účast v porotě: