Peter Bichsel, 1935-

ocenění:

1994 Evropský fejeton, mimořádné čestné uznání.