Petr Kettner, 1921-2003

ocenění:

1994 Evropský fejeton, prémie. Jak vyvezeme českou zem