Petr Kyloušek, 1952-

ocenění:

1996 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Vian, B. Hlíst a motolice

účast v porotě: