Miroslav Jindra, 1929-

ocenění:

1996 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Heller, J. Zavíráme! BB art, 1995
2003 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Cunningham, M. Hodiny. Odeon, 2002
2008 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Updike, J. Králík se vrací. Paseka, 2007
2009 Státní cena za překladatelské díloCohen, L. Kniha toužení.
2012 Krameriův vinš
2015 Cena Josefa Jungmanna, Síň slávy.

účast v porotě: