Josef Topol, 1935-

ocenění:

1997 Kniha rokuBásně. Torst, 1997
2000 Cena Karla Čapka, za obohacení čes. poválečného divadla o novátorské dramatické postupy.