Jiří Olič, 1947-

ocenění:

1994 Cena Toma StoppardaČtení o Jakubu Demlovi. Olomouc: Votobia, 1993
1996 Evropský fejeton, prémie. O myších lidech a úchyláctví na český způsob
2001 Evropský fejeton, 1. místo. Krásná hesla zůstávají