Zdeněk Urbánek, 1917-2008

ocenění:

1984 Cena Toma StoppardaPopaměti
1993 Výroční cena Nadace Český literární fond, Cena ČLF. Zvláštní případy
1997 Evropský fejeton, prémie. Zkušenost jako zábava pro diváky