Pavel ©vanda, 1936-

ocenění:

1995 Výroční cena Nadace Český literární fond, Cena za literární vědu, kritiku a esejistiku. Atlantis, 1995
2002 Cena Jana SkácelaNoemův deník. Brno: Atlantis, 2000
2002 Evropský fejeton, prémie. Samomluvec

účast v porotě: