Tereza Herzogová, 1990-

ocenění:

2018 Cena Bohumila Polana, čestné uznání. Hospoda U Konce světa