Pavel Dominik, 1952-

ocenění:

1992 Cena Josefa Jungmanna, 1. místo. Nabokov, V. Lolita. Odeon, 1991
1996 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Rushdie, S. Děti půlnoci. Mladá fronta, 1995
1999 Cena Josefa Jungmanna, mimořádná tvůrčí odměna. Nabokov, V. Promluv, paměti. H & H, 1998
2000 Cena Josefa Jungmanna, mimořádná tvůrčí odměna.. Rushdie, S. Maurův poslední vzdech. Mladá fronta, 1999
2002 Cena Josefa Jungmanna, Síň slávy. Rushdie, S. Zem pod jejíma nohama. Paseka, 2001
2016 Státní cena za překladatelské dílo

účast v porotě: