Dušan Karpatský, 1935-

ocenění:

1996 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Kiš, D. Hrobka pro Borise Daniloviče, Encyklopedie mrtvých. Mladá fronta, 1995
1999 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Mihalic, S. Neurvalý den. Ivo Železný, 1998
2000 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Novak, S. Myrha, zlato a kadidlo. Argo, 1999
2001 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Krleža, M. Krása je skutečnost. Ivo Železný, 2000
2003 Státní cena za překladatelské dílo, za dosavadní překladatelskou činnost.
2008 Cena Josefa Jungmanna, mimořádná tvůrčí odměna. Koráb korálový. Fori Prague, 2007
2016 Cena Josefa Jungmanna, Síň slávy.

účast v porotě: