Jana Kasíková, 1988-

ocenění:

2019 Cena Miroslava Ivanova, III - dílo autora do 39 let, prémie. A» mohou přijeti