Jiří Cieslar, 1951-2006

ocenění:

1998 Cena F. X. ŠaldyConcettino ohlédnutí. Praha: NFA, 1996

účast v porotě: