Vladimír Just, 1946-

ocenění:

1997 Cena F. X. ŠaldyPoklona není můj obor. Praha: Academia, 1996

účast v porotě: