Česká nadace 2000

ocenění:

2019 Cena Unie českých spisovatelů, za podporu kvalitní literární tvorby .