Jiří Skoupý, 1976-

ocenění:

2018 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let, prémie. ©ofér, který změnil dějiny