Jiří Maštálka

ocenění:

2018 Cena Unie českých spisovatelů, za podporu vydávání literatury.