Albatros

ocenění:

2017 Zlatá stuha, zvl. cena za nakl. počin.
2020 Zlatá stuha, nakladatelský počin. Malý, R.: Atlas vyhubených živočichů. Albatros.