Karel Pecka, 1928-

ocenění:

1980 Cena Egona HostovskéhoMotáky nezvěstnému
1996 Cena Františka Langera, prémie.