Miloslava Ledvinová, 1937-

ocenění:

2001 Cena Bohumila Polana, čestné uznání. Kateřina. Plzeň: Perseus, 2000
2009 Cena Bohumila Polana, próza, 1. místo. Víření. NAVA, 2008