Jiří Reynek, 1929-

ocenění:

1995 Cena Josefa Jungmanna, překladatelská prémie. Pourrat, H. Poklady z Auvergne. Hejkal, 1994
2002 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Pourrat, H. Kašpar z hor. Literární čajovna Suzanne Renaud, 2001
2005 Výroční cena Nadace Český literární fond, Výroční cena za literární tvorbu. Kdo chodí tmami. Torst, 2004