Zdeněk Troška, 1953-

ocenění:

2015 Cena Unie českých spisovatelů, za přínos čes. film. humoru.