Viola Somogyi, 1964-

účast v porotě:

2016 Zlatá stuha, kategorie: překlad
2017 Zlatá stuha