Jan Rous, 1943-

ocenění:

2016 Zlatá stuha, Teorie a kritika umění (lit.) pro děti a mládež. Jiří Šalamoun aneb Představitelné pohledy na svět. Ed. J. Rous. Baobab, 2015.