David Vaughan, 1966-

ocenění:

2015 Cena Česká kniha, Cena čtenářů České knihy. Slyšte můj hlas