Lenka Vilches

ocenění:

2014 Zlatá stuha, ZS - překlad. Gaughan, R. Omylem géniem