Plus

ocenění:

2012 Zlatá stuha, ZS za nakladatelský počin. Bořkovcová, H. Píšu a sešit mi leží na kolenou