Karel Piorecký, 1978-

ocenění:

1998 Ortenova Kutná Hora, čestné uznání.
2003 Cena Vladimíra Macury, Čestné uznání ředitele ÚČL AV ČR. Čas Bolesti

účast v porotě: