Martin Škapa

ocenění:

2012 Zlatá stuha, překlad. Armstrong, T. Každý je na něco chytrý