Blanka Stárková

ocenění:

2005 Cena Josefa Jungmanna, mimořádná tvůrčí odměna. Marias, J. Srdce tak bílé. BB art, 2004
2010 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Marías, J. Černá záda času. BB art, 2009
2020 Státní cena za překladatelské dílo

účast v porotě: