Daniela Kovářová, 1964-

ocenění:

2014 Cena Plže
2015 Cena Miloslava Švandrlíka, čestné uznání. Advokátka v šoku
2016 Cena Bohumila PolanaMrtvá z golfového hřiště
2018 Cena Miloslava Švandrlíka, 3. místo. Jak se žije padesátkám