Milan Ohnisko, 1965-

ocenění:

2017 Magnesia Litera, Litera za poezii. Světlo v ráně. Druhé město, 2016

účast v porotě: