Hana Linhartová, 1953-

ocenění:

2006 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Doerry, M. Mé zraněné srdce. Prostor, 2005

účast v porotě:

1998 Státní cena za překladatelské dílo
2006 Zlatá stuha, kategorie: překlad