Jiří Stromšík, 1939-

ocenění:

1995 Cena Josefa Jungmanna, 1. místo. Canetti., E. Masa a moc. Arcadia, 1994
1999 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Canetti, E. Hra očí. Hynek, 1998
2006 Cena Josefa Jungmanna, mimořádná tvůrčí odměna. Grass, G. Jako rak. Atlantis, 2005
2008 Cena Josefa Jungmanna, Síň slávy.
2008 Státní cena za překladatelské dílo

účast v porotě: