Karel Jordán, 1952-

ocenění:

2012 Cena Miroslava Ivanova, II - dílo vydané během posledních tří let, čestné uznání. Tenkrát na západě. Mladá fronta, 2011