Milan Uhde, 1936-

ocenění:

1986 Cena Egona HostovskéhoVelice tiché Ave
1987 Cena Toma StoppardaPán plamínků

účast v porotě: