Jaroslav Med, 1932-

ocenění:

2011 Cena Miroslava Ivanova, zvláštní prémie. Literární život ve stínu Mnichova. Academia, 2010

účast v porotě: