Martin C. Putna, 1968-

ocenění:

2012 Cena Toma StoppardaV. Havel - Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století

účast v porotě: