Jiří Pechar, 1929-

ocenění:

1998 Cena Toma Stopparda, za celoživotní literárněkritické a překladatelské dílo.
2014 Státní cena za překladatelské dílo

účast v porotě: