Petra Diestlerová, 1972-

ocenění:

2014 Cena Josefa Jungmanna, tvůrčí odměna. Mitchell, D. Tisíc podzimů Jacoba de Zoeta

účast v porotě:

2011 Zlatá stuha, kategorie: překlad