Vladimír Dominik

ocenění:

2011 SkřipecFrank, N. Moje německá matka. Práh, 2010