Františka Jirousová, 1980-

ocenění:

2011 Cena Jiřího OrtenaVyhnanci. Eroika, 2010
2019 Výroční cena Nadace Český literární fond, 2. místo. Mága. Kalich, 2018