Iveta Horváthová

ocenění:

2011 Cena Alfréda Radoka, 2. místo, ocenění Zlatá žába. Rodinné Blues.